Junibacken

Välkommen till Junibacken där barn i åldern 1-3 år går. Här har vi två större rum samt ett eget kapprum/hall.  I varje rum finns det mindre mötesplatser där barnen kan mötas och skapa, bygga och konstruera, lägga pussel eller sitta i och läsa och bekanta sig med böcker.

Allt material på avdelningen finns på barnens nivå så att de själva har inflytande i det de vill använda under den planerade undervisningen och fria leken.

Barnen på Junibacken äter lunch inne på sin avdelning och sover ute i vårt sovhus.

Telefonnummer till Junibacken: 0708121066