Junibacken

Välkommen till Junibacken där barn i åldern 1-2 år går. Här har vi två större rum samt ett eget kapprum/hall.  I varje rum finns det mindre rum/miljöer där barnen bland annat kan skapa, bygga och konstruera, lägga pussel eller sitta i en läsvrå och bekanta sig med böcker.

Allt finns på barnens höjd och nivå så att de själva kan plocka fram det de under den fria leken eller i den planerade undervisningen behöver använda.

Barnen på Junibacken äter lunch inne på sin avdelning och går sedan ut till sina vagnar för en sovstund

Telefonnummer till Junibacken: 0708121066