IMG_1486

Junibacken

Välkommen till Junibacken där barn i åldern 1-3 år går. Här erbjuder vi en stimulerande lärmiljö där allt material är tillgängligt för barnen. Materialet på avdelningen finns på barnens nivå därmed får de själva inflytande att välja det de vill använda i leken. I varje rum skapar vi mindre mötesplatser för barnen att leka och lära av och med varandra.  Barnen möts och utmanas i skapandet av lekvärldar genom en variation av material som dukas upp för att bjuda in barnen i leken. Fantasilekarna  och de sociala rollekarna är i full gång under dagarna.  Vi introducerar nytt material och leksaker med en stor omsorg om allt vi har på förskolan.

Just nu är fordon ett stort intresse och pedagogerna skapar en undervisning som utgår från fordonens värld. Vi har fokus på att stärka barns ordförråd och här pratar 2-åringar om zeppelinare. Här lär sig barnen nyanserna i språket och med många ord kunna göra sig förstådd och förstå sin omgivning.

Barnen på Junibacken äter lunch inne på sin avdelning och sover inne på avdelningen till rogivande musik.

Telefonnummer till Junibacken: 0708121066