Pedagogiken

Förskoleverksamheten är i dag en självklar del av barnfamiljernas vardag och en förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.

Förskolans betydelse på första steget är i det livslånga lärandet. De pedagogiska principerna i förskolans läroplan bygger på att omsorg och pedagogik hör samman. En god omvårdnad är en förutsättning för utveckling och lärande samtidigt som omvårdnaden i sig har ett pedagogiskt innehåll. Vidare betonas lekens betydelse för barns utveckling och lärande liksom barnets egen aktivitet. Vi vill att förskolan ska vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn som deltar. Vi vill erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärandet bildar en helhet, som präglas av omsorg om barnets välbefinnande, vi vill erbjuda en trygg miljö som lockar till lek och aktiviteter samt inspirera barnen att utforska omvärlden. vår uppgift innebär att i samarbete med föräldrar verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och den pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn på förskolan.

Vi arbetar efter att ha en verksamhet och miljö som stimulerar och utmanar barnet till att vilja lära sig, Vi på första steget tror på att arbeta i mindre grupper för att kunna se varje individ och för att alla ska kunna få en undervisning på sin egen nivå.