Picture1

Rörelseleken

Syftet med rörelselek hos oss är främst att inspirera till rörelseglädje, samt att skapa ett behov till att röra på sig i dagens allt mer stillasittande vardag. Barnen har två rörelseledda lekar var i veckan i vårt fina rörelserum.
Målet med rörelsen på Första Steget är att vill vi skapa en glädjerik stund kring att röra på sig. Genom rörelsen hoppas vi att barnen ska finna glädje och lust att använda sin kropp, skapa en god kroppsuppfattning efter sina egna förutsättningar, leka till musik, samt att få leka med sina vänner.
I rörelserummet tränar vi på färger, former, siffror, storleksbegrepp (liten, stor, lång, kort) samt ord och bokstäver m.m på ett lekfullt sätt.
Vi har som mål att alla barnen ska delta i alla övningar utefter sina egna förutsättningar. Under rörelsemomenten tränas barnens förmåga att samarbeta med andra barn vilket är en lika viktigt del av rörelsen som själva ”rörandet”.
Barnen är i rörelserummet i mindre grupper ca 3-6 barn per grupp. Varje barn har rörelse vid två tillfällen per vecka.

Inredningen på förskolan är anpassad så att den främjar motoriken.

Läroplanen lägger stor vikt vid att barn skall få uppleva glädje över att vara i rörelse och få positiva erfarenheter av olika typer av fysisk aktivitet, både som utgångspunkt för trivsel, förutsättningar för lek och inlärning samt med tanke på att kunna ta till vara sin egen hälsa.