Sjukdomsriktlinjer

På vår förskola försöker vi hela tiden vara uppdaterade om hur och vad man kan göra för att minska smittspridning av sjukdomar. Men att hålla en förskola fri från infektioner är omöjlig. Några infektioner bör man ha för att stärka motståndskraften och smittorisken bör ej överdrivas. Det vore dock bra om vi kunde hålla oss till några riktlinjer, som vi är överens om, för att undvika undringar och irritationer.

Grundregel: Barnets allmäntillstånd är avgörande för om det kan återgå till verksamheten. Barnet skall orka delta i förskolans planerade aktiviteter, som kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.

Vid penicillinbehandling bör man vara hemma de första dagarna. Eventuell smitta har brutits ner under tiden och man har hunnit se om penicillinet verkat. Om barnet skall vara hemma längre eller om det är OK att vara på förskolan måste vi bedöma tillsammans! Är barnet mycket medtaget, trött och ur gängorna? Finns det personal tillräckligt just då som kan ställa upp och ta hand om ett litet barn, som är extra hängigt? Ibland kan man bedöma det som lämpligt att ditt barn är hemma ett tag för att återhämta sig.

Vid maginfektioner är man hemma när man har diarré och kräkningar och håller diet. Man måste vara hemma två dagar extra, efter det att man är symptomfri. Detta är något man inte kan bli immun emot och risken för rundvandring är stor. Det är därför ytterst viktigt att denna 2 dagars regel hålls.

Vid impetigo/svinkoppor är man hemma till dess att såret är läkt. Det är smittsamt och kräver strikt hygien vilket inte alltid är möjligt i förskoleverksamhet.

Vid ögoninfektioner är man hemma tills ögonen är fria från var.

Vid ”vanliga förkylningar” bör man självklart vara hemma om man har feber. I övrigt får man bedöma från fall till fall beroende på hur medtaget barnet är. Klarar barnet av att delta i den vanliga verksamheten på förskolan? Ett barn kan verka friskt hemma, men klarar inte av att vistas i grupp hela dagen. Smittorisken är som allra störst alldeles när en förkylning bryter ut.

.

Det vi gör just nu för detta är:

*Vi använder oss av pappershanddukar istället för handdukar efter hand och mun tvätt.

*Vi använder oss av handsprit innan vi äter vår frukt, lunch eller mellanmål.

*Vi har goda rutiner kring städning och tvättar leksakerna ofta.