Tallgarden01-094vindskydd

Utevistelse

Första Steget har som mål och idé att vistas den större delen av dagen utomhus,

de barnen som vilar får  till stor del tillfället att göra detta utomhus.

Förskolan försöker även äta de flesta av målen utomhus när vädret tillåter.