Verksamheten

Välkommen till Första Stegets förskola.

Förskolan har idag fyra avdelningar: Skuttet, Kullerbyttan, Volten och Piruetten. Avdelningarna är belägna i en charmig stenbyggnad med en stor tillhörande naturtomt, med möjligheter till lek och utforskande för barnen tillsammans med oss pedagoger.

Vi eftersträvar att erbjuda små barngrupper med bra personaltäthet. Förskolan har idag ett maxantal på 40 barn med 8 pedagoger. Förskolan serverar hemlagad mat från grunden med så lite tillsatser som möjligt. Vi försöker även att i den mån det går att baka vårt eget bröd. De yngsta barnen sover ute under skydd i sina vagnar, vilket förhindrar spridning av infektioner och ger barnen en skön vila i frisk luft.

En dag på Första steget kan se ut så här:

6:30 öppnar vi förskolan

6.30 Lugn fri lek innan vi serverar frukost klockan 7.00 -7.45 för de barn som önskar. Sen går vi ut på gården.

8:00-9:15 Är vi ut på gården och vi erbjuder här både frilek och planerade aktiviteter.

9:15-9:30 Gemensam fruktstund för alla barn, därefter går vi iväg/in för att ha en planerad pedagogisk verksamhet.

11:00 Skuttet och Kullerbyttan äter lunch och går sen ut för att sova/vila

11:45 Volten och Piruetten äter lunch, Här erbjuder vi någon form av lugn vila/ läsvila på respektive avdelning. Därefter är det frilek inne på avdelningarna.

14:00 serveras de yngsta barnen mellanmål och de äldre 14:15, alla äter mellanmål på sina avdelningar.

14:45 Alla barn och pedagoger är ute gemensamt på gården.

16:00 går vi in på förskolan när det är kallt och mörkt ute.

I dagsläget stänger förskolan klocka 17:00.  Finns det behov har förskolan öppet längre.

Vår pedagogiska verksamhet och planerade undervisning sker i små grupper tillsammans med en pedagog. Detta för att möjliggöra att alla barn få komma till tals och uppleva att de utifrån sin egna förmåga har möjlighet till utveckling och lärande.

Bildresultat för bygggubbe