Verksamheten

Välkommen till Första Stegets förskola.

Förskolan har idag tre avdelningar: Junibacken, Bullerbyn och Saltkråkan. Avdelningarna är belägna i en charmig stenbyggnad med en stor tillhörande naturtomt, med möjligheter till lek och utforskande för barnen tillsammans med oss pedagoger.

Vi strävar efter att erbjuda små barngrupper med bra personaltäthet.  Förskolan serverar hemlagad mat från grunden med så lite tillsatser som möjligt. Vi bakar även vårt eget bröd. De yngsta barnen sover ute i vårt sovhus.

En dag på Första steget kan se ut så här:

6:30 öppnar vi förskolan

6.30 Lugn fri lek innan vi serverar frukost klockan 7.15 -7.45 för de barn som önskar.

8:00- 9:00 Är vi på respektive avdelning och erbjuder barnen en lugn stund med möjlighet till  lek innan den planerade undervisningen startar.

9:00-10.30 Frukt och planerad undervisning i små grupper

11:00 LUNCH

11:45 VILA

13:45 Serveras det mellanmål

14:45 Alla barn och pedagoger är ute gemensamt på gården.

I dagsläget stänger förskolan klocka 16:45.  Finns det behov har förskolan öppet längre.

Vår utbildning och planerade undervisning sker i små grupper tillsammans med en pedagog. Detta för att möjliggöra att alla barn få komma till tals och uppleva att de utifrån sin egna förmåga har möjlighet till utveckling och lärande.