Bullerbyn

Välkomna till Bullerbyn, här inne går barn som är 3-4 år. Vi har fyra stora rum som vi även delar med Saltkråkan som är vår femårsgrupp. I varje rum har vi skapat olika mötesplatser för barnen att vara i. Varje mötesplats är uppbyggd utifrån barnens intressen och utifrån läroplanens mål. Vi har bland annat en skapande mötesplats, bygg och konstruktion och matematik.

Barnen på Bullerbyn äter lunch på sin avdelning, därefter är det dags för läsvila.

Telefonnummer till Bullerbyn: 0708121003