sociala rollekar, det är bara fantasin som sätter stopp

Bullerbyn

Välkomna till Bullerbyn, här går barn som är 3-4 år. Vi har fyra stora rum som vi även delar med Saltkråkan som är vår femårsgrupp. Varje mötesplats är uppbyggd utifrån barnens intressen. Varje mötesplats är skapad tillsammans med barnen där de varit delaktiga och haft inflytande i den utformade miljön.
Miljön är alltid föränderlig utifrån barnens intressen och behov.

Barnen på Bullerbyn äter lunch på sin avdelning och har sedan en läsvila.

Telefonnummer till Bullerbyn: 0708121003